Gedicht
1/1

“we zouden kunnen wandelen
op de krijtlijnen van onze verbeelding
tot wij, warme haardvuren, ijspegels worden
schuilen achter onze gletsjers
en ons al glijdend op land begeven"


Fragment uit 'Tussentaal'