Algemene gebruiksvoorwaarden

De Stad Aalst besteedt grote zorg aan de inhoud van deze website en streeft ernaar de ter beschikking gestelde informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk weer te geven. De informatie is hoofdzakelijk afkomstig van de stadsdiensten en in ondergeschikte orde van derden.

Ondanks de voortdurend geleverde inspanningen kan de Stad Aalst niet altijd garanderen dat de informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

De Stad Aalst en alle partijen die onze website van informatie voorzien, zijn daarom niet aansprakelijk voor:

  • De juistheid of volledigheid van de informatie op de website
  • Een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website
  • Mogelijke virussen en de eventuele schade die hieruit voortvloeit

Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website niet beschikbaar zou zijn, zal de Stad Aalst dit zo snel mogelijk rechtzetten.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de Dienst Communicatie (e-mail: communicatie@aalst.be).

De Stad Aalst kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip en zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen aan programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website behoren toe aan de Stad Aalst, inclusief teksten, beelden, logo’s …

De informatie op deze website mag u alleen gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, mits bronvermelding.

Wilt u teksten, beelden of andere informatie reproduceren of op een andere manier verspreiden, dan moet u eerst toestemming vragen aan de Stad Aalst. U kan hiervoor contact opnemen met de dienst communicatie (e-mail: communicatie@aalst.be).