Ontbreekt jouw bibliotheek in de lijst?

Het project Weesgedichten wordt gecoördineerd door de stedelijke bibliotheek Utopia uit Aalst en steunt volledig op de inzet en het enthousiasme van alle deelnemende bibliotheken.

Weesgedichten 4 5

Indien je jouw stad of gemeente dus niet terug vindt op onze landkaart, betekent dit waarschijnlijk dat jouw plaatselijke bibliotheek (nog) geen deelgenoot is. Wij hebben getracht alle bibliotheken in Vlaanderen en Brussel te contacteren, maar misschien zijn onze brieven niet bij de juiste personen toegekomen, onze e-mailberichten in spamfolders gesukkeld.

Deel dus zeker jouw interesse voor Weesgedichten met jouw lokale bibliothecaris. Je kan daarbij verwijzen naar onze hoe-werkt-het pagina, waar haarfijn uitgelegd staat hoe je als bibliotheek Weesgedichten lokaal kan uitrollen.