Terug naar overzicht

Een woordje van onze nieuwe meter

Weesgedichten Rhea Cecile portret 1
In navolging van Stijn De Paepe en Maud Vanhauwaert wordt Rhea Cecile onze nieuwe ambassadrice. Bij haar aanstelling richtte ze deze mooie woorden naar alle bibliotheken.

Het thema van Poëzieweek 2024 is 'thuis'.

Een bijzonder dankbaar thema voor een instituut als een bibliotheek waar, analoog met 'een goede thuis', vrijheid en veiligheid belangrijke waarden vormen. Een plek waar kan en mag verdwaald worden, waar informatie verschaft wordt, waar ontdekt en ook geborgen kan worden.
Een bibliotheek is een immense wereld van verhalen die tegelijk voor verstilling, educatie en reflectie kan zorgen. De Weesgedichten zetten een stap om die verhalen, hoe klein ook, buiten het boek naar het straatbeeld te brengen. Een fantastisch en warm project, dat midden in de winter voor verbinding en een glimlach zorgt. Een connectie gecreëerd door een spontane vorm van communicatie: kijken, lezen en daar dan iets bij voelen.

Registreer jullie bib op weesgedichten.be en maak op die manier van jullie bibliotheek, en bijgevolg van jullie stad of gemeente, een poëtisch thuiskomen.

Hartelijke groet

Fiere meter, Rhea