Woorden

Woorden... soms het wapen,
Woorden... soms de zalf.
Ik bekijk het vrij gelaten...
De mens luistert toch maar half.

Niemand kent alle woorden,
Die reeds gesproken zijn.
Maar praten helpt, in alle oorden...
Samen praten... als medicijn.

Woorden hebben zelfs een macht,
Soms voor 't goede, soms voor 't kwade.
Onderschat dus nooit die kracht...
Woorden kwetsen meer dan daden.