Deelnemende bibliotheken

Om praktische redenen kan je enkel een weesgedicht adopteren bij de bibliotheek van je eigen woonplaats. De illustratoren zullen enkel gedichten aanbrengen binnen de grenzen van de stad/gemeente van de desbetreffende bib.

.       .       .       .      .      .