Gedicht
16/100

LIPIDE

en als er geen chocopasta meer is
laten wij dan chocopasta veinzen
met grauwe mond en stramme kaak
doen alsof het brood echt smaakt

vervloeken de lege kast met gebroken ogen
en roepen: Heilige Nutella gij grootste
der allergroten waarom blijven wij vandaag
verstoken van uw zoeternij met hazelnoten?

o als er dan weer chocopasta is laten wij
de chocopasta vrezen als een zeer zeer zeer
want al dat lekkers waar wij naar streven
daar kan geen enkele lever tegen