Gedicht
1/1

Volière

Om de klapperende kleuren, het wapperen
om het broze kraken, het reiken naar de lucht
om het in cirkels omhoogstijgen, de gebroken terugkeer

naar omlaag, om het reiken
om het almaar hoger vliegen
om het almaar hoger en verder vliegen te vangen.