Gedicht
1/1

orbita

door de spiegels
van mijn ziel
keert gij - mijn
vriend - uzelf
naar binnen
om

ge zijt er
rechtop en
op uw kop

alles verwarmt
nu ik u weer zie
noem dit maar het
oogkaseffect